• 1
  • pitsanu99
  • 11777399 1640688372810959 1328426390 o
  • asasd

 

อัตราการให้บริการ P&O Van

 

    พื้นที่การให้บริการ

ระยะทาง

ราคา

           พิษณุโลก

รับ – ส่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

1,800 บาท

ต่างจังหวัด

ไม่เกิน 250 กม.

1,800 บาท

ต่างจังหวัด

ถ้าเกิน 250 กม.ทางเราจะคำนวณค่าบริการตามระยะทางใกล้ไกลของลูกค้า

                

                  -

อัตราราคาข้างต้นเป็นอัตราราคาเช่ารถตู้ต่อ 1 วันเท่านั้น

อัตราราคานี้เป็นการให้บริการเฉพาะค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับเท่านั้น ยังไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าทางด่วน

     -ระยะเวลาการให้บริการรถตู้ ช่วงเวลา 06.00 – 20.00

     -หากใช้บริการรถตู้เกินเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ